Ev İşyeri Hırsız Alarm Sistemi Nedir

Dsc Alarm sistemleri, ev veya işyerinin hırsızlık, tehdit durumunda, yangın durumunda, sağlık sorunu olduğu gibi durumlarda bizleri ve yakınlarımızı (Alarm Haberalma Merkezi, ev işyeri sahibi, komşular) haberdar edip yardım çağırmayı sağlayan elektronik alarm cihazı sistemidir. Alarm izleme merkezleri ana panelden kendilerine gelen uyarı tipine göre kullanıcıya, polise, itfayeye, 112 ambulansa yönlendirir. alarm merkezi bunu yıllık abonelik ücreti karşılığı yapar, alarm sistemini sürekli gözler, gerektiğinde arıza durumunda servis için yönlendirme de yapar. Güvenlik alarm sistemleri, kurulacak yerin durumuna, tehlikeli olabilecek yer konuma ve yaşam tarzına, ayrılan maddi bütçeye uygun olarak seçilen elektronik cihaz parçaların birbirlerine birleştirilme yapılması oluşturulur.

Dsc Hırsız Sistemi istenmeyen durumları algılar ve alarma geçer, alarm anında dışardaki ve içerdeki sirenle ve ışıkla çevreye, otomatik sabit veya simkartlı telefon arama ile kullanıcıya ve Alarm kontrol merkezi ‘ne haber verir.Ev işyeri Kapı ve pencerelerin açılmasının algılanması, ortamda hareket eden canlıların algılanması, cam kırılması ve darbelerin algılanması, gaz kaçaklarının, dumanın ve yüksek ısının algılanması, panik tehdit gibi yangın butonları alarm sistemini istenmeyen durumları tesbit etmesine yarayan unsurlardır. Bunlardan gelen algılamaların, hangi bölgedekilerin ne zaman alarm olarak algılanacağına kullanıcının hareket ve hayat tarzına göre karar verilir ve muhtemel saldırı yollarını ve tehlikeleri göz önüne alan keşif sonuçlarına göre sistem düzenlenir. alarm Kullanıcıları alarm kurma işini ve çözme işlemini, tuş panel takımından(keypad) şifre girerek, uzaktan cep veya tabletle bağlanarak, istenen zamanlarda otomatik olarak veya özel bir RF uzaktan kumanda ile gerçekleştirebilirler.

Alarm sistemleri beş ana Parçadan oluşur

Algılayıcılar dedektörler
Alarm panelleri
Uyarıcılar
Sistem kontrol Üniteleri araçları
Bunlar arasındaki kablolu kablosuz bağlantı tesisatı

Algılayıcılar; PIR hareket dedektörü, mikrodalga hareket dedektörü, IR bariyer hareket dedektörü, manyetik kontak, butonlar, cam kırılma dedektörü, darbe dedektörü, gaz dedektörü, duman dedektörü, su basma dedektörü vb. tiplerde olabilirler. Algıladıklarında bir kontağın konumunu değiştirirler.

Alarm panelleri; dedektör bağlamak için kullanılan zon girişi sayısı, kullanıcı sayısı, bağlanabilecek keypad sayısı, yönetilen bölüm sayısı, bağlanabilen aksesuarlar gibi özelliklerle çeşitlenirler. Çeşitli sayıda girişleri ve çıkışları vardır. Elektrik kesintilerinde devreye giren yedek kaynakları vardır.

Uyarıcılar; siren, flaşör, telefon arama ve GSM modülleri vb. sesli ve görsel uyarı elemanlarıdır. Çeşitli tetikleme şekilleri ile çalışabilirler, sabotaja karşı donanım ve yedek enerji kaynakları olabilir.


Sistem kontrol-kumanda araçları; yazı ekranlı veya ışıklı tuş takımları(keypad), IR veya RF uzaktan kumandalar, telefon, bilgisayar vb. araçlardır.Bu sistem parçaları arasındaki bağlantı tesisatı kablolu veya kablosuz olabilir.

güvenlik sistemi tarafından tuş takımı-pc1555rkz-83

Kablosuz bağlantıda, panel veya kablosuz dedektör alıcı santralı tarafından tanınabilecek dedektör sayısı, haberleşmenin şifrelenme düzeyi, değişken kod, radyo girişimine meydan vermeme ve bunlara bağışık olma, dedektörlerin tamper, pil durumu, sağlıklı çalışma raporu gibi bilgileri gönderebilme özelliği, panel veya santralın radyo karıştırması ile sağır edilmeyi sabotaj olarak bildirmesi, dedektör RF bilgi paketlerinin birbiri ile çakışmaması temel kriterlerdir.